“A szépség nyílt ajánlólevél, amely a szíveket előre megnyeri számunkra.”
(Arthur Schopenhauer)

“A hit olyan, mint a szeretet: nem lehet kikényszeríteni. Ezért hiábavaló vállalkozás, ha állami rendszabályokkal akarjuk a szeretetet bevezetni, vagy megerősíteni; mert mint ahogy gyűlöletet kelt, ha megkíséreljük kikényszeríteni a szeretetet, ugyanúgy igazi hitetlenséget kelt, ha a hitet valakire rá akarjuk kényszeríteni.” (Arthur Schopenhauer)

“Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs. Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.” (Arthur Schopenhauer)

“A gondolat elhal, mihelyt szavakban ölt testet.” (Arthur Schopenhauer)

“Az ember képes megteremteni azt, amit akar, de nem akarja azt, amit akar.” (Arthur Schopenhauer)

“Egyéniségünk háromnegyedéről lemondunk, hogy hasonlíthassunk másokhoz.” (Arthur Schopenhauer)